ŻĄDANIE ORYGINALNOŚCI

Jak pogodzie rozumował Lelewel — żądanie oryginalno­ści narodowej z naśladowaniem literatury innego, obcego na­rodu? Trzeba wszak dbać o rodzimość, jeśli romantycy tak bardzo jej sobie życzą. Już i wyrażone przez Mochnackiego żądania romantycznego mediewizmu wydawały się Lelewelo­wi niezbyt konsekwentne: „duch wieków średnich, duch ry­cerski, także nie dość narodowy, bo taki, jaki u trubadurów i romantyków Zachodu panuje, winien niesłychanym ulec , aby mógł być w narodowy polski przeistoczony” A cóż dopiero mówić o mitologii skandynawskiej! Najwy­żej pozostaje do wykorzystania pewien wzór metodologiczny: „Mitologia Skandynawii tworzyła poezję języka, powinna te­dy i poezja polska polską mitologię ze swego utworzyć iezyka” (631).    Sądy te dowodzą, że Lelewel — wbrew pozorom — nie poj­mował do końca kwestii niezmiernie istotnej w filozofii roman­tyków, a mianowicie tego, że w ich projektach język był wtórny wobec wyobraźni, że ponad kulturami na­rodowymi rozpościerała się jedna, powszechna, niepodzielna Wyobraźnia. Zasady estetyki romantycznej, dźwigającej imaginację i czucie na niespotykane przedtem wyżyny, pozwa- lają pojąć, jakim sposobem mitologia skandynawska mogła się pojawić wśród źródeł literatury polskiej. Rozumienie wyobraź­ni jako potęgi przekraczającej wszystkie granice ję­zyków i narodów spowodowało doniosłe zmiany w sztuce no­wożytnej i uwarunkowała może najistotniejszy, najprawdziw­szy triumf pluralizmu romantycznego.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.