Z CAŁĄ SIŁĄ

Zapowiada się tu z całą siłą powszechnie używane przez romantyków kryterium szczerości i autentyczności — niechby i dziKość, i okrucieństwo, ale nie zmyślone, nie udawane, praw­dziwe. W ten sposób romantycy brali odwet na fałszywej, obłudnej kulturze salonowej, która niewątpliwie była ich ne­gatywną obsesją.Nie trzeba jednak stawiać znaku tożsamości między Vico a romantykami. Na różnice trafnie zwrócił uwagę Meinecke, przedstawiając powstanie historyzmu i udzielając autorowi Nauki nowej ważnego miejsca w tym procesie. W przenikli­wej analizie stanu ducha Vico Meinecke zauważył: „Psycholo­gicznie koniecznym, ubocznym produktem jego odkrywczych wizji był dziko fantastyczny sposób, w jaki chciał często tłu­maczyć mity i tą drogą zbliżyć się do ducha owych czasów. Jego namiętnością, którą należałoby nazwać prawie demonicz­ną, stało się dążenie do obalenia kłamliwych kategorii bla­dego, odbijającego współczesność myślenia jego czasu i prze­darcie się do grozy praświata takiego, jakim był on naprawdę. Nie można tutaj również odkryć najmniejszego śladu roman­tycznej tęsknoty czy też idealizacji, jakie w toku sentymentali- zującego się stulecia często wyrywały się ku praczasom i ku człowiekowi natury, gdyż podziw dla ich twórczej i poetycznej siły łączył się u niego zawsze z lękiem przed ich nieludzkością. Ujawniał się tutaj raczej sposób odczuwania egzaltowanego człowieka baroku”, którego cechowała pełna sprzeczności mie­szanina podziwu i wstrętu, kończy Meinecke.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.