WIDOCZNY SYSTEM WARTOŚCI

Wyjątkowo wyraziście widoczny tu jest romantyczny sy­stem wartości, wyróżniający intensywność, spontaniczność, autentyczność uczuć, skierowany przeciw przyziemności mie­szczaństwa, jego zimnej kalkulacji i brakowi „wyższych”, po- zapragmatycznych motywacji. Siadem romantyków Libelt zło­żył nie-mechaniczną całość z najpopularniejszych wyobrażeń o  średniowieczu i nie omieszkał zatopić jej w mroku i witra­żowym świetle gotyckiego tumu. W ten sposób otrzymaliśmy wprost doskonały romantyczny stereotyp średniowiecza.Wracając do Mickiewicza trzeba zauważyć, że z czasem prze­szedł on do dużo większej otwartości i całkowitej już od kla­sycyzmu niezależności w kwestii średniowiecza i Północy. Wątły „ton melancholiczny” rozprawki O poezji romantycznej dał podstawę do gruntownego uzasadnienia melancholii pół­nocnej, o czym świadczą zwłaszcza Pierwsze wieki historii polskiej, pochodzące z lat 1836—37. W dalszym ciągu natu­ralnie Mickiewicz posługiwał się kryteriami historyzmu, jak­kolwiek wówczas tylko szczególnym okolicznościom przypisywał tak wyraźny „wpływ temperamentu, klimatu i miejscowości” (VII, 19) na mitologie dawnych ludów, których wyobrażenia religijne, „odcięte od źródła czystej tradycji”, nie były „zasilane nowym objawieniem” (VII, 18). Z istoty swej objawienie chrześcijańskie nie mogło być w całości wyjaśnia­ne historystycznie. W całej rozciągłości zaś historyzm stosował się do niechrześcijańskich dziejów i ludów.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.