TEORIA TWÓRCZOŚCI

Wszak umysł urobiony poprzez idee filozoficzne kieruje się współczuciem, toteż nigdy nie mógłby zrodzić stylu równie dzikiego ani stworzyć opi­sów tylu różnorodnych i krwawych bitew, tylu rozmaitych i na rozmaite^ sposoby okrutnych rzezi, jakie nadają Iliadzie piętno szczególnej wzniosłości” (430). Filozof współczuje, nie może więc — wskutek humanitaryzmu — dotrzeć do rzeczy­wistego okrucieństwa życia w epoce barbarzyńskiej. Na pod­stawie takiej analizy Vico odmówił Homerowi miana filozofa, a przyznał — największego z poetów.Posługując się swoją kolektywistyczną teorią twórczości, Vico rozwiązał też kwestię istnienia czy nieistnienia Homera. W sposób genialnie zwięzły stwierdził: „Ludy greckie dla­tego wiodły spór o ojczyznę Homera i dlatego niemal wszyst­kie chciały, by był on ich obywatelem, że same były Home­rem” (460). Cały lud wystąpił zatem jako twórca. Autor Nauki nowej zauważył też różnicę między Iliadą a Odyseją — to od­mienność Grecji młodej i starej. Wizja młodej Grecji jest tu szczególnie dla niego istotna: „Homer stworzył Iliadę w cza­sach swej młodości, a więc wtedy, gdy Grecja była młoda i pełna gorących wzniosłych namiętności: dumy, gniewu i zemsty. Namiętności te nie znoszą udawania i bywają wspa­niałomyślne. […] Tak więc w czasach Homera młodego na­rody Grecji znajdowały upodobanie w surowym prostactwie, srogości i dzikim okrucieństwie” (461).

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.