SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE

Szczególne wyróżnienie wczesnego i śred­niowiecznego chrześcijaństwa wskazuje dowodnie, o jakie war­tości Mickiewiczowi przede wszystkim chodziło: o wiarę au­tentyczną, niewymuszoną, nie wyczytaną z książek, ani wy­prowadzoną z rozumu, lecz rodzącą się ze szczerych porywów uczucia i spontanicznych czynów.Toteż najściślej z podobnymi ideałami i żądaniami łączy się nowa idea poezji, o której już była mowa — nie-książko- wej i nie-uczonej, nie-szkolnej. Idea ta miała wypływać z du­cha średniowiecza takiego, jakim go pojmował Mickiewicz. Jakaż jest poezja wytworzona już przez polskich romantyków i jaka będzie „jedyna poezja możliwa w przyszłości”? Mickie­wicz scharakteryzował ją bardzo precyzyjnie, posługując się kryteriami wiary romantycznej — właśnie wiary — naiwnej, szczerej, prostej, bezpośredniej, obywającej się bez pomocy rozumu i nie popadającej w pułapki sztuki, czyli sztuczności, fałszu i udawania: nie wahał się twierdzić, „że nie będzie już wolno mówić w imię natchnienia boskiego, jeśli się go istotnie nie dozna; że za człowieka bez czci uważać będą tego, kto będzie opowiadał, jak to bywa dzisiaj, o aniołach, szatanach i tajemnicach natury, jeśli ich nie widział w duchu; że przez rozpatrzenie teraźniejszej literatury Północy .

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.