RZECZ ZNAMIENNA

Rzecz znamienna, że przez długi czas jednostka nie istnieje w swojej odrębności fizycznej. […] tym bardziej rzadka jest również autobiografia […] Człowiek śred­niowieczny nie ma żadnego poczucia wolności w rozumieniu nowożytnym. […] Wolność mieścić się może tylko w zależności, bo zwierzchnik gwarantuje podwładnemu poszanowanie jego praw. Człowiek wolny to ten, który ma potężnego opiekuna.”George Gordon Coulton inkwizycję nazywa „najbardziej cha­rakterystyczną ze wszystkich instytucji średniowiecznych . „Kościół był wszechobecny, wszechwiedzący, teoretycznie nie­omylny i wszechmocny; dlatego też to państwo totalitarne w swym oficjalnym charakterze było niemal histerycznie skrę­powane, zarozumiałe i pewne siebie. […] Nazwać średniowie­cze epoką wiary możemy jedynie w dużym przybliżeniu; do­kładniejsze byłoby określenie tej ery mianem ery konformiz­mu.” Potrafimy wyodrębnić w sposób dosta­tecznie izolowany takie sfery działalności intelektualnej, jak estetyka, filozofia, wiedza historyczna czy myśl ekonomiczna […] Teologia była «szczytowym uogólnieniem społecznej prak­tyki człowieka średniowiecznego, ona tworzyła ogólnie obo­wiązujący system znaczeń […] Powyższe oznacza również, że średniowieczny sposób widzenia świata charakteryzowała jed­nolitość — stąd jego specyficzny brak zróżnicowania, niewy- łączalność poszczególnych jego sfer. Stąd też bierze swoje źródło wiara w jedność wszechświata.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.