ROMANTYCZNE POJĘCIE SZTUKI

Inni godzili znacznie radykalniej w dyskryminację mocy twórczych Północy, która wykazała się już nieraz przecież swym oryginalnym geniuszem. Ale był to geniusz odmienny od południowego. Romantycznie pojęta sztuka Północy niosła przede wszy­stkim rewizję mitu śródziemnomorskiego z jego skłonnością do harmonii i idylli. Większość romantyków, jawnie kwestio­nując Południe w imię Północy, kontrastowała zdawkową ogła­dę z barbarzyńską siłą kulturotwórczą. Wyodrębnienie poezji Południa i poezji Północy miało swoje paralele w innych dychotomicznych podziałach, które pojawiły się w kulturze euro­pejskiej na przełomie XVIII i XIX wieku (np. klasycyzm i ro­mantyzm, Schillerowska poezja naiwna i sentymentalna czy wreszcie późniejsze nietzscheańskie pierwiastki: dionizyjski i apolliński). Podziały te są wobec siebie równokształtne: po jednej stronie znajduje się zawsze skończoność, ład, jasność, pogoda, harmonia, po drugiej — nieskończoność, niepokój, ciemność, rozdarcie, melancholia. Ten drugi zespół cech ro­mantyzm wywyższył nad pierwszy i przypisał przede wszyst­kim ludziom Północy i ich sztuce.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.