PRZEWARTOŚCIOWANIE

Przewartościowanie anty-Południowego barbarzyństwa zbiegło się nie przypadkiem z odczuwaną wówczas żywo po­trzebą stworzenia nowożytnej mitologii. Jeden z wielkich pra­wodawców romantyzmu, Fryderyk Schlegel, na przełomie sta­rego i nowego wieku, w roku 1800, ogłosił Mowę o mitologii,Właściwie tytuł owej Mowy, skierowanej do jenajskiego gro­na młodych twórców romantyzmu, można byłoby rozwinąć w sposób następujący: „Mowa o nieodzownej i pilnej potrzebie mitologii nowożytnej.” Schlegel wręcz stwierdzał, iż ludzkość znalazła się w takim stanie, że „musi albo zginąć, albo się od­młodzić” (151). W przypisie z roku 1823 wyraźniej jeszcze uj­mował, co winna pozostawić za sobą owa ludzkość ocalona: musi ona „albo zginąć, albo jak feniks ponownie odrodzić się z popiołów fałszywej kultury ducha i wszelkiego wyłącznie abstrakcyjnego myślenia” (157). W rozumieniu romantyków nową mitologię i nową poezję należało stworzyć; w ten sposób wypowiadali się przeciw zasadzie klasycyzmu, zakłada­jącego konieczność naśladowania tego, co raz już zo­stało stworzone, i to przez antyk — uosobienie Południa w Grecji i w Rzymie. Szerząc przeświadczenie o możliwości i ko­nieczności kreowania nowej mitologii, a zatem i nowej sztuki, romantyzm dawał początek wszelkim ruchom awangardowym, które odtąd już będzie cechowała podobna śmiałość „zaczyna­nia od nowa” — niezależnie od tego, jakie ryzyko towarzyszy­łoby takim dążeniom.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.