PODOBNA ZUCHWAŁOŚĆ

Ale żeby zdobyć się na podobną zuchwałość, romantycy mu­sieli dokopać się do innych niż klasycystyczne źródeł inspira- i cji i potraktować je też odmiennie. O ile dla klasycyzmu de­cydujący był kanon tradycji, i to przede wszystkim tradycji antycznej, o tyle dla romantyków elementarną siłą poezjo- i twórczą stała się i m a g i n a c j a. Romantyzm to Pierwsze ! Wyzwolenie Wyobraźni, której stara się niczym nie ograni­czać i z której czyni wręcz zasadę wszechbytu. Nie spętana I przez kanony sztuki wyobraźnia służyła też romantykom jako główne kryterium wyboru nowych podniet twórczych dla sztuki europejskiej. Oczywiście — nieraz mylili się w tym względzie i nie dostrzegali obecności wręcz dogmatycznego kanonu i literackiego w tworach ludu, Orientu czy średniowiecza, traktując je jako bezpośrednią mowę serca i wybuch niczym nie i skrępowanej wyobraźni. Ale też trzeba od razu powiedzieć, że romantycy w znacznie większym stopniu wytwarzali, niż odtwarzali swoje źródła.Postępując w ten sposób wystawiali się szczególnie łatwo na łup mistyfikacji. Nie tylko sami z całą świadomością arty- i styczną tworzyli falsyfikaty i podrabiali stare dokumenty i poe­maty. Padali również ofiarą mistyfikacji nierozmyślnej, bę­dącej wynikiem stosowania ogólnych zasad ich „sztuki inter­pretacji”.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.