PODOBAĆ SIĘ BOGU

Przypomina to zresztą omó­wione już i popularne w epoce estetyczne przeciwstawienie u Libelta: klasycystycznych sztuk plastycznych i romantycz­nych sztuk symbolicznych, klasycystycznego tworzenia „przedmiotów” i romantycznego tworzenia „symboli przedmio­tów”. Ten właśnie romantyczny typ twórczości — przed ro­mantyzmem nowożytnym — ujawnił się najsilniej w średnio­wieczu; katedry gotyckie uznano za najwspanialszy wytwór Północy.Przypomnijmy jeden wymowny przykład — to wynurzenia Wilhelma Heinricha Wackenrodera z jego tak doniosłych dla romantyzmu niemieckiego Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797). Był to manifest pluralizmu, uzasadnionego przeświadczeniem, że Bóg stworzył różnorod­ność świata i ludzi, by cieszyć się z ich „barwnej rozmaito­ści” (232), człowiekowi zatem pozostaje uwielbienie dla nie­skończonej różnorodności Bożego ogrodu. To właśnie Bogu„gotycka świątynia podoba się tak samo, jak grecka, a barbarzyńska muzyka wojenna dzikich dźwięczy dlań równie mi­le, jak uczone chóry i kościelne śpiewy” (232). Potępiając wirę w absolutne systemy i dogmaty, żądając tolerancji w sztuce, która upodobniałaby człowieka do Stwórcy, Wackenroder pytał:„Czemu nie potępiacie Indianina za to, że mówi nie naszym,  lecz indiańskim językiem? A czy nie chcecie potępić średniowiecza za to, że budowało nie takie świątynie jak Grecja?” (233)

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.