OBRAZ POLSKOŚCI

I oto z takich wywodów wyłaniał się uporczywie obraz pol­skości nie spokrewnionej ani z imaginacją germańską, ani z posępnością ziomków Szekspira — łagodnej i pogodnej. „Sła- wianie, my lubim sielanki.” Tak ironicznie Mickiewicz strawestował wywody Brodzińskiego. Wśród nich znajdą się i te o od­mienności Polski w kulturze Północy: „Przy tym uważyć na­leży, że tak my, jak inne słowiańskie ludy, cechujemy się mię­dzy północnymi narodami swobodniejszą imaginacją i, oprócz miłej melancholii, nie widziemy w niej przerażenia i okrop­ności” (65). Oczywiście, romantycy zdawali sobie dobrze sprawę, że ne­gacja „okropności posępności” (68) dotyczy w istocie rzeczy jak najgłębiej politycznych koncepcji narodu oraz widzenia jego teraźniejszości i przeszłości.Mochnacki miał inną wizję i Północy, i średniowiecza. Przy­kładał do nich, owszem, kryteria moralne, ale całkowicie róż­ne od Brodzińskiego. Akcja utworu dziejącego się w średnio­wieczu dała mu powód do następującego stwierdzenia: „Ludz­kie namiętności i uczucia miały podówczas wcale różną cechę od dzisiejszych. W owych wiekach wszystko wybujało. I cno­ty, i zbrodnie były większe. Wtenczas indywidua w kolosalnej ukazywały się postaci, a masy prawie niczym były; teraz prze­ciwnie, ogół jest wszystkim, a indywidua, jak drobne atomy w ogromie, nikną, tak, że je zaledwo postrzec można.”

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.