NARUSZENIE TABU ŚMIERCI

Nie mógłby on się obyć bez idei wyobraźni jako władzy nie­zależnej od ekspresji językowej. Bez tej idei romantyczny plu­ralizm byłby pozorny — poważnie ograniczony w końcu przez konwencje, które romantyzm usiłował obalić. Musiał więc stwo­rzyć sferę porozumienia pozajęzykowego i po- zakonwencjonalnego — Wyobraźnię pojętą, jak mó­wił Blake, jako Egzystencja ludzka w samej swej istocie.Brodziński wytoczył jeszcze cięższe działa niż Lelewel. Spór między nim a radykalnymi romantykami był zresztą zadaw­niony: sięgał czasów słynnej rozprawy O klasyczności i roman­tyczności tudzież o duchu poezji polskiej z 1818 roku. Tutaj wprawdzie wywodził czucie romantyczne ze wspomnienia „swobodnego w stanie natury życia” wszystkich ludów, pamię­ci „stanu patriarchalnego, pasterskiego i rycerskiego” (15) i unosił się nad „poezją średniego wieku, romantyczną dla nas, czerpaną z dwóch źródeł: chrześcijaństwa i rycerstwa” (20). Zarazem jednak obawiał się — podobnie jak inni — „me­tafizyki i mistyczności romantyczności” (15), a zwłaszcza już potępiał aberracje romantyzmu niemieckiego, lubującego się w „okropności”.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.