MELODIA BAŁTYKU

Barwa, głębia i melodia Bałtyku modelują sobie podobną poezję. W ujęciu Mickiewicza, tak jak innych poi- skich romantyków, o których jeszcze będzie mowa, kultury Gotów i Sarmatów zbliżają się do siebie i utożsamiają dlatego, że stanowią wspólną kulturę północną. Północny i średnio­wieczny początek mitologiczny został przez Mickiewicza zary­sowany bardzo zdecydowanie. Średniowiecze nabiera teraz nowego wymiaru historiozoficz­nego. Dla uzasadnienia wyjątkowego jego znaczenia w dzie­jach Mickiewicz posługuje się pojęciem środka mitycznego: „Chrześcijaństwo zaczęło rozwijać się w wiekach, które in­stynkt powszechny nazwał średnimi, i ze środka miało rzucić światło na początek i koniec świata, wytłumaczyć pro­roctwa i przepowiedzieć przyszłość” (VII, 42). Tajemnica śred­niowiecza polega więc na tym, że przypadło ono na środek czasów, że wyznacza centrum dziejowe, które pozwala wyjaś­nić wszystko „wstecz” i „w przód”, że bije od niego światło wszechrozumienia świata w jego skończoności i pełni. Nie trzeba dodawać, że światło to nie jest ziemskie. Coraz bardziej zdecydowanie objawia Mickiewicz swą miłość do średniowie­cza jako do niezwykłej epoki wiary i dążenia do ideału, jako miary dziejów.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.