GROTESKA I PRAWDA

Nową, dużo radykalniejszą interpretację naturalności i to w związku ze średniowieczem przyniosła słynna Przedmowa do dramatu Cromwell Wiktora Hugo, który sam się miano­wał „samotnym uczniem natury i prawdy” (262) i dowodził, że „wystąpił w obronie wolności sztuki przeciwko despotyz­mowi systemów, kodeksów i reguł” (305). Bardzo to znamienna autocharakterystyka, której autor starał się dochować wierno­ści w toku rozprawy. Otwarta walka wypowiedziana antyhistorycznemu uniwersalizmowi klasycyzmu, zaniedbującemu i na­turę, i prawdę, przybrała tutaj charakter zaciekłej mowy oskarżycielskiej, utrzymanej we wspaniałym stylu retorycz­nym i zakończonej pełnym triumfem nad przeciwnikiem.Demaskując fakt, że pod klasycystycznymi zasadami natu­ralności, prawdy i prawdopodobieństwa ukrywa się właśnie sztuczność, fałsz i konwencjonalna fikcja, Hugo kładł nacisk na to, co dla romantyzmu było najistotniejsze: na charaktery- styczność i konkretność. Wielkie zdania, obalające klasycy- styczną jedność miejsca i czasu, ujawniają niezwykłą roman­tyczną wrażliwość na geniusza miejsca i niepowtarzalność chwili. Bez tej wrażliwości nie mógłby się w ogóle ukształtować romantyczny mediewizm: „Zaczynamy dzi­siaj rozumieć, że dokładnie określone miejsce jest jednym z nadrzędnych elementów rzeczywistości. Nie tylko mówiące i działające osoby zapisują w umyśle widza właściwy wizeru­nek faktów.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.