Archive for the Biznes w Polsce Category

Mikroekonomia – istotny element całości

Istotnym elementem ekonomii jest badanie zachowań i preferencji konsumenckich oraz zależności, jakie między nimi zachodzą. Tym właśnie zajmuje się dział ekonomii zwany mikroekonomią; traktuje ona gospodarki danego kraju jako istotne części gospodarki globalnej, bada wszystkie zjawiska na poziomie lokalnym i przewiduje możliwe konsekwencje w zetknięciu z sytuacją ogólną na rynku globalnym. Patrząc z tej perspektywy, […]

Gospodarka wymaga poświęcenia od człowieka

Nowoczesne czasy to przede wszystkim okres powiązania gospodarczego wielu narodów. Polacy produkują na eksport, a sami importują produkty pochodzące np. z Chin. Jest to sytuacja niezwykła, ponieważ otacza nas więź wzajemnych ekonomicznych powiązań, które są często naprawdę trudne do określenia. Nigdy ważnych rzeczy dla człowieka nie widać dosłownie. Trzeba mocno się postarać, aby odkryć pewne […]

Rynek usług finansowych oferuje nam wiele możliwości inwestowania

Każdy obywatel, który posiada odrobinę nadwyżki gotówki jak również właściciele firm chcą ją w coś zainwestować. Tylko, w co zainwestować nasze finanse, aby mieć szanse na duży zysk a jednocześnie uniknąć nadmiernego ryzyka. Obecnie na rynku usług finansowych mamy do dyspozycji inwestycje krótkoterminowe takie jak lokaty bankowe najczęściej wybierane przez przeciętnych obywateli, ponieważ aby założyć […]