BEZ ROMANTYCZNEGO MARZENIA

Bez te­go romantycznego marzenia nasze współczesne wyobrażenie o   średniowieczu byłoby całkiem inne. Średniowiecze dla nas to średniowiecze plus romantyczny mit średniowiecza. U podstaw całego romantyzmu tkwi symbolika ini­cjacji jako sposobu rozumienia i uporządkowania ludzkie­go życia oraz nadania mu „wyższego sensu”. Romantyzm na­rodził się w epoce, w której wkrótce już sztuka miała zastąpić religię — po wstrząsach antyreligijnych Wielkiej Rewolucji Francuskiej nastał czas z jednej strony wyciągnięcia wnios­ków z oświeceniowych odkryć wielości religii, z drugiej zaś promocji indywidualnych objawień religijnych. Było ich bardzo dużo — ze względu właśnie na rozluźnienie rygo­rów instytucjonalno-kościelnych, rozkwit filozofii indywidu­alizmu w najrozmaitszych postaciach, a przede wszystkim dą­żenia, nasilające się zwłaszcza w dobie Wiosny Ludów, do od­nowienia chrześcijaństwa. Niezmiernie często odwoływało się ono do ducha chrześcijaństwa wieków średnich, a także do przedrenesansowego pojmowania literatury. Tak np. Mickie­wicz w wykładzie z 23 IV 1844 utrzymywał, że książkowe i eru- dycyjne pojmowanie literatury zaczęło się „w Europie do­piero w czasach Odrodzenia”, wówczas „zacieśniono pojęcie literatury do tego stopnia, że wyłączono z niej wszelkie pier­wiastki życia rzeczywistego”.

Witam! Jestem Księgowym z wieloletnim doświadczeniem, pisanie tego bloga to moja odskocznia od pracy. Zamieszczam tutaj informacje o biznesie i finansach, mam nadzieję, że moje artykuły przypadną Ci do gustu i będziesz stałym bywalcem na moim blogu.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.